NYHET

Et tilbakeblikk på Norges Støperitekniske Forening
1920 – 2020

Når NSF i år feirer 100-års jubileum er det på sin plass å foreta et lite tilbakeblikk på foreningens virke gjennom disse 100 årene.

Norges Støpertekniske Forenings historie begynner faktisk i Norsk Industri (Norsk Industri, eller MVL som det het den gangen).

Det var direktør Hans Gerhard Stub, Kværner Brug, som tok initiativet til stiftelsen av en støperiteknisk forening. Han var en foregangsmann når det gjaldt å fremme kunnskaper om støperiteknikken. Derfor gikk han i spissen for å danne en forening som kunne være med å formidle disse kunnskaper videre til ulike grupper innen bransjen.

Direktør Stub henvendte seg i 1917 til MVL med spørsmål om man ikke ved felles aksjon kunne heve støperienes tekniske nivå. Saken ble stillet i bero, som det heter i protokollene fra den gangen, men tre år senere (6.9.1920) var 7 mann samlet i møte på MVL og Støperiteknisk Forening ble dannet. 19 bedrifter gikk inn som medlemmer. Kravet var at man også var medlem av MVL. Direktør Stub var første formann, og han satt fram til 1933.