NSF Partner – Stena Aluminium

Vi ligger långt framme inom kundanpassad produktion. Aluminiumlegeringar som vi producerar är anpassade för varje kund. Våra processer, som hela tiden vidareutvecklas, omfattas av noggranna analyser och omfattande kvalitetskontroller: från det att vi får råvaran, under hela bearbetningen och fram till det är dags för leverans. Alla dessa moment gör att vi kan garantera en…

Les videre