NSF Partner – Vesuvius/Foseco AB

Järngjutning förutsätter metall av kontrollerad sammansättning och temperatur, producerad med en hastighet som möter de krav som formlinjen ställer. Les mer om Norges Støperitekniske Forenings partner – Foseco i denne saken.

Les videre