NYHET

Lørdag 14 mars hadde avdeling Øst samling og årsmøte på Eidsvoll.

Samlingen startet med foredrag ved konservator Solveig T. Dahl om jernverkens historie i område med Julsrud verk, Vik verk i Stange, hvor det henholdsvis ble støpt kanoner og ovnsplater. Feiring verk var også en del av verkene til Anker.

 

Årsmøte 2015 - foredrag - 4   Årsmøte 2015 - Solveig T. Dahl -4

Eidsvoll verk ble i 1688 overlatt fra kongen (Christian 5) til berghautmann Heinrich von Schlambusch, hvor det var i denne slekten i tre generasjoner. Hovedbygningen brenner i 1767. i 1781 selges verket ut av familien.

I 1794 kjøper Carsten Anker verket, og flytter selv dit i 1811.

I 1824 legges jernverket ned pga. konkurs.

Rundtur i Eidsvollbygningen

Bordet hvor grunnloven ble signert på.

Krutthuset er det eneste som står igjen i dag fra jernverkets tid.


Takk til konservator Solveig T. Dahl for et meget godt gjennomført foredrag og rundtur i Eidsvollbygningen og Krutthuset.

Før årsmøtet avsluttet vi samlingen med en middag.


En hyggelig samling med årsmøte hvor 21 deltok.