NYHET

Til dere som er påmeldt årsmøtet til NSF avd. Øst den 1 juni på Østlandske Lettmetall.

Dette må vi dessverre nå avlyse pga. Korona pandemien og smittevernstiltak som er satt inn i nærområdet hvor den skal holdes.

Det er mange fra nedstengt område som er påmeldt og styret besluttet derfor dessverre å avlyse årsmøtet.

Vi må også få beklage til Østlandske Lettmetall som har jobbet for at vi skulle få komme til dem.

 

Hei kjære medlemmer!

Her kommer innkalling til Årsmøte 2021 i Norges Støperitekniske Forening (NSF) – Avdeling Øst.

I år prøver vi igjen, og har avtalt møte hos Østlandske Lettmetall i Elverum den 1 juni.

NB!! Litt kort påmeldingsfrist 21.05.2021

 

Pga. mulige Covid-19 restriksjoner vil vi ha forbehold på antall påmeldte og eventuell avlysning.

Se ellers vår hjemmeside: www.stoperi.no

NB!! Kun medlemmer har stemmerett.

VELKOMMEN!!

 Med hilsen

Frode Amundsen

Styreleder | Norges Støperitekniske Forening, avd. Øst