NYHET

Invitasjon til å bidra med sponsorstøtte av Støperikongressen 2020

NSF 100 års jubilé i Mandal 8 til 9 mai 2020.

 

Støperikongressen 2020 i regi av Norges Støperitekniske Forening går av staben i Mandal. Mandal er sentrum av Lindesnes kommune, den ligger helt sør og er en akkurat passe stor by hvor du kan nyte konserter og skjærgårdsidyll om hverandre. Mandal ligger i utløpet av Mandalselva og har en rik historie med laks og tømmer. Deler av byen bærer ennå preg av historiske tider med flotte, gamle og hvite sørlandshus langs trange gater. Kulturhuset Buen gir Mandal også et moderne uttrykk, som gjenspeiler seg i alt kulturhuset har å tilby for store og små.

Medlemmene av Norges Støperitekniske Forening, det vil si de norske støperiene, produserer komponenter i henholdsvis stål-, støpejern-, aluminium-, kopper- og magnesiumlegeringer for norsk og utenlandsk verkstedindustri.

Støperikongressen har en lang tradisjon og er en faglig og sosial møteplass for norske støperifolk.

De fleste deltagerne er mellomledere og ledere ved medlemsbedriftene.

 

I tilknytning til støperikongressen arrangeres det en ”minimesse”. Arrangementskomiteen for årets kongress vil svært gjerne invitere Deres bedrift å delta på en slik minimesse. Minimessen holdes i nær tilknytning til konferanse salen, slik at lokalitetene bør være de beste for utstillere.

 

Vi har gjort avtale med Mandal Hotel, slik at hver utstiller vil ha et bord med ca. str 120 x 60 cm til disposisjon. Videre vil det være plass til 1 stk roll-up ved bordet. Utstillerplassen vil være utenfor plenumssalen og være åpen fra fredag morgen (med tilgang på torsdag etter kl. 18.00) til lørdag ettermiddag.

Kostnaden for stille ut på denne minimessen er satt til 8 000,-

Om det er ønskelig å delta i kongressen ut over dette, vil vanlig kongressavgift måtte betales.

 

Om Deres bedrift ikke ønsker å delta på minimessen håper vi at bedriften kan vurdere å bidra med sponsormidler til arrangementet. Dette i form av et ”fritt beløp”.

Alle bedrifter som deltar med sponsorstøtte vil få anledning til å profilere seg ved utlegg av 1 stk brosjyre i deltagermappene, og vil selvsagt bli behørig nevnt på vår kongress. Dersom deres bedrift skulle ønske å sponse noe spesielt og ønsker å markere det, gir vi selvfølgelig mulighet for det.

 

Vi håper at dette brevet blir tatt opp i beste hensikt, og at Deres bedrift ser nytten i å delta på vår minimesse, alternativt bidra med sponsorstøtte til arrangementet. faktura sendes etter inngått avtale

 

 

 

Med vennlig hilsen

Jan Kåre Helle

For NSF