ANNONSØR

Borgestad Industries utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger som sikrer produktivitet og konkurransefortrinn hos industrielle kunder.

Målsetningen er å bidra til at kundene får lavest mulig kostnad per tonn produsert sluttprodukt. Forretningsmessig er Borgestad Industries i dag ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia og dessuten en global tilstedeværelse innen flere utvalgte applikasjonsområder.

Borgestad Industries har sin kunnskap, erfaring og styrke forankret i lange tradisjoner. Allerede i 1825 startet produksjon av ildfast stein i Höganäs og fra da av har konsernet vokst og består i dag av flere selskaper innen den ildfaste og isolasjonsbetingede forretningsvirksomhet.

http://www.borgestadfabrikker.com/nb-NO/About-us/Borgestad-Industires