ALUMINIUM messen Düsseldorf

Internasjonale Messetjenester AS arrangerer den nordiske fellesstanden på messen ALUMINIUM som arrangeres i Düsseldorf 29. november – 1. desember 2016.

Les videre

Gategods i Bergen

Kumlokkene eller bekkalokkene, som vi sier i Bergen, er med på å gi byen sitt særpreg. Bergen kommune alene har mer enn 47 000 lokk for vann og avløp.

Les videre

Welcome to the Foundry Trade Journal enewsletter

Welcome to the March 2016 Foundry Trade Journal enewsletter. Remember this is just a SNAPSHOT of what the printed version contains so if you aren’t already doing so, sign up now for a full subscription so you don’t miss the vast amount of information published in Foundry Trade Journal each month.

Les videre