Baskarp Sandt

Sandtäkten som naturmiljö Under de senare decennierna har naturvårdens syn på sand- och grustäkter förändrats. Idag vet man  att en lång rad hotade växter och djur är beroende av sandmiljöer för sin överlevnad. naturmiljo https://www.stoperi.no/wp-content/uploads/2022/02/nordic-2012.pdf

Les videre