Baskarp Sandt

Sandtäkten som naturmiljö Under de senare decennierna har naturvårdens syn på sand- och grustäkter förändrats. Idag vet man  att en lång rad hotade växter och djur är beroende av sandmiljöer för sin överlevnad. naturmiljo

Les videre

Sperre Metallstøperi AS nytt medlem i TotAl Gruppen

 Elverum (mars 13): Sperre Metallstøperi AS har blitt medlem av TotAl-gruppen, og knytter seg dermed tett opp til over 40 bedrifter som alle er engasjert i foredling av aluminium. – For oss er det viktig å skape nære og langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere, og å finne strategiske partnere som vi kan utvikle…

Les videre