Frode har vært leder av NSF siden 2013.

Han arbeider daglig ved Furnes Jernstøperi AS