Metallurg fra Trondheim 1975.

1975-1980: Forskningsingeniør, Det Norske Veritas
1980-2018: Div. støperipraksis fra Norge og Danmark.
De siste 21 år som ansatt i Elkem Nordic med en delt stilling som:
50% Salgssjef Elkem Nordic, Danmark
50% Senior Teknisk spesialist, Elkem Foundry, Norge.
Som senior teknisk spesialist med å hjelpe jernstøperier når de hadde metallurgiske problemer eller spørsmål. Landene som ble regelmessig besøkt, var: Russland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Hviterussland, Estland, Latvia, Litauen, Finland, Sverige, Island, Danmark og Norge. I tillegg bisto også kollegaer ved Jernstøperier i Kina, India, Indonesia, Canada, USA, Kroatia og Tyskland. Har også holdt foredrag på forskjellige støperikonferanser, både på enkeltstøperier, lokale og internasjonale konferanser. Også regelmessige foredrag ved 5 forskjellige universiteter (Tallinn, Riga, Kaunas, Praha og Kazan Federal dep. Naberezjnyje Tselny i Tartarstan, Russland). Inkludert også gjesteforelesninger for studenter.

Kjell J. Wardenær
Wardenaers Foundry Consultants
NO 924572604

Jordbærvegen 12, 2409 Elverum
+47 62416946 +47 91308755

Kjell.wardenaer@gmail.com