Frode Amundsen

Avdelingsleder ØST

Frode har vært leder av NSF Øst siden 2008. Han arbeider daglig ved Furnes Jernstøperi AS

Arvid Langeland

Avdelingsleder SØR

Arbeider ved Langeland Modell

Morten Onsøien

Avdelingsleder NORD

Arbeider ved Sintef
Leder avdeling Nord
fra 2019