Metallurg fra Trondheim 1975. 1975-1980: Forskningsingeniør, Det Norske Veritas 1980-2018: Div. støperipraksis fra Norge og Danmark. De siste 21 år som ansatt i Elkem Nordic med en delt stilling som: 50% Salgssjef Elkem Nordic, Danmark 50% Senior Teknisk spesialist, Elkem Foundry, Norge. Som senior teknisk spesialist med å hjelpe jernstøperier når de hadde metallurgiske problemer…

B.Sc. Metallurgi, 1975 Autorisert kvalitetsrevisor Karrierebakgrunn / prosjekter: 10 år ved Statens Teknologiske Institutt. Støperiteknikk, metallurgi, arbeidsmiljø 10 år i Kværner som støperisjef. Bronse og rustfrie stål. (Duplex og Super Duplex) 4 år med etablering og drift av Kværners støperi i Singapore 2 år som støperisjef hos Johnson Metall, Åmot 13 år i Kværner /…

Foundry technology. Strategic work. 60 years’ experience in foundry operations. Defect reduction. Cast Iron metallurgy. International work.  English, German, and Norwegian language. WORK EXPERIENCE 2005 – 2018: Consulting projects in Germany, Spain, Norway, Denmark, India, and China. 2005 – 2018: Own consulting firm for foundry technology. 2000 – 2005: Vice President, Windcast Group AS, Norway…