Jan Kåre Helle

Jan Kåre skaffer sponsorer til støperikongressene

Janne Siri Thomassen

Janne er en uunnværlig ressurs for kongresskomiteen og holder styr på økonomien.

Helge Frang

Helge er vår komité leder og jobber for å få til en god og hyggelig kongress

Rune Brændaas

Valgkomite

Arbeider daglig ved Ulefos Jernværk AS

Terje Lofthus

Valgkomite

Arbeider daglig ved Metallco AS

Frode Amundsen

Avdelingsleder ØST

Frode har vært leder av NSF Øst siden 2008. Han arbeider daglig ved Furnes Jernstøperi AS

Arvid Langeland

Avdelingsleder SØR

Arbeider ved Langeland Modell

Morten Onsøien

Avdelingsleder NORD

Arbeider ved Sintef
Leder avdeling Nord
fra 2019

Jørgen Vogt Thinn

Sekretariat

Pensjonist
Arbeidet tidligere for Aker Solutions

Geir Berg Oshaug

Varamedlem

Arbeider daglig ved Oshaug Metall AS