NYHET

Metallco-saken endte med frikjennelse i lagmannsretten

Lagmannsretten mener Tord Linnerud som styreleder ikke hadde noe ansvar i forbindelse med dødseksplosjonen på Metallco AS i 2017.

FRIFINNELSE: Slik så det ut etter dødseksplosjonen ved Metallco på Eina i november 2017. Nå er styreleder frifunnet for ansvar i forbindelse med ulykken. Også daglig leder er blitt frifunnet for det mest alvorlige tiltalepunktet. FOTO: NORCONSULT

Av Morten Dahl

I tingretten ble Linnerud dømt til å betale en bot på 120.000 kroner.

Tingretten mente at han hadde et ansvar for styreleder for Metallco da dødsulykken inntraff 17. november 2017. Styrelederen selv mente at han var uskyldig og anket dommen. Nå foreligger altså dommen fra Eidsivating lagmannsrett der Linnerud blir frifunnet, skriver Oppland Arbeiderblad (OA).

Hadde ikke tilsyns- og kontrollansvar

«Lagmannsretten kan ikke se at Linnerud som styreleder i Metallco Aluminium AS har hatt et tilsyns- og kontrollansvar, særlig knyttet til risikoen for eksplosjoner, som ikke er ivaretatt», heter det i dommen.

I april ble den tidligere daglige lederen for Metallco på Eina frifunnet for det mest alvorlige tiltalepunktet etter eksplosjonsbrannen, som førte til at to ansatte døde og to andre skadet. I Tingretten ble han dømt til 10 måneders fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse om forsvarlig arbeidsmiljø.

Økokrim anker

Økokrim uttalte før helgen at den ville anke dommen mot den tidligere daglige lederen, og at man vil vurdere å anke dommen  mot styrelederen.

 

Kilde: Oppland Arbeiderblad