NYHET

Avfall er verdier

Ulefos Jernværk gjenvinner jern og sørger for et sirkulært kretsløp, fra avfall til verdi.

Stabler med jern og metaller møter oss i den store hallen, ved siden av elven og fossefallet.

Martin Sagen og Espen Rasmussen tar oss med på omvisning i produksjonslokalene, og viser oss sirkulærøkonomi i praksis.

-Vi bruker mest mulig av det vi har om igjen, sier Sagen.

Jernet kommer fra blant annet bilvrak og blir gjenbrukt i produksjon av gategods og ventiler.

Sirkulærøkonomi

Jern gjenvinnes og kan brukes til å lage nye kumlokk, sier Martin Sagen, administrerende direktør, Ulefos konsernet. Skrapjern har høy verdi og kan brukes igjen. Vi fikk se produksjonen av de ulike sandformene som brukes i støpingen for å lage bærekraftige kumlokk. -Kommuner som kjøper fra Ulefos får produkter med et lavere klimafotavtrykk, et positivt samfunnsbidrag, sier Sagen. Rent drikkevann er kanskje noe vi tar som en selvfølge, men det viser seg at omtrent 40% av drikkevannet lekker før det kommer ut av vannspringen. Ulefos konsernet jobber med bærekraftige løsninger som bidrar til å redusere utfordringene på vann og lekkasjesidene. Bedriften produserer vannventiler, bakkekraner og gategods.

 

Europas eldste industribedrift

Ulefos Jærnverk er en del av Ulefos konsernet som har hovedkontoret på Ulefoss med sine 99 ansatte. Bedriften ble grunnlagt i 1657 og er en av Europas eldste gjenlevende industribedrifter. Bedriften på Ulefoss har eget støperi og produserer miljøvennlige gategods. Ringvirkningene er store for lokalsamfunnet ved å skape og produsere i Norge. Lokal kjøpekraft, lærlinger, skatt- og leverandørarbeidsplasser er noen av ringvirkningene.

 Ringvirkninger (kilde: DnB)

DnBs ringvirkningskalkulator viser at Ulefos AS bidrar med 95,7 millioner til samfunnet i løpet av et år. Som tilsvarer: 117 barnehageplasser, 58 lærere, 265 tilskudd til drift av fotballbaner og 780 måneder pappaperm, i tillegg til 132 arbeidsplasser hos andre bedrifter og 126,3 millioner i kjøpekraft i lokalsamfunnet.

Arbeidets verdi for menneske

Vi må sikre norske industriarbeidsplasser, sier Roy Samuelsen fra Fellesforbundet. Det handler om noe mer enn bare lønn, også det sosiale og tilhørighet, sier han.

Med høye strømpriser og økte kostnader knyttet til produksjon, så er vi nødt til å øke prisene. Ved å skape og produsere i Norge så sikrer vi norske arbeidsplasser og vi bevarer og utvikler kompetansen lokalt, sier eier Carl-Diderik Cappelen.

Grønne innkjøp

-Det er viktig at det offentlige stiller krav om bærekraft, sier Martin Sagen.

Vi hører at de har kommet lenger i Danmark, hvor de stiller krav til dokumentert miljøregnskap på offentlige anbud. Med slike konkrete krav så blir det enklere å velge lokalt, produsert i Norge. Å sende produkter fra Kina til Norge gir høye CO2-utslipp. Norsk produksjon gir store ringvirkninger, og sikrer kompetansen innen fagfeltet for fremtidens arbeidsplasser.

Grønne innkjøp skaper grønn konkurransekraft, og er for det offentlige et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål. Offentlig sektor kan med sin innkjøpsmakt stille krav om hvilke behov og miljøsettinger som skal dekkes. Det kan for eksempel være krav til minimalt utslipp eller energibruk under produksjon, og ved transport, samt bruk av resirkulerbart materiale. Det er opp til oppdragsgiver hvordan kravene stilles i anskaffelsesdokumentene, og her kan kommunene stille kvalifikasjonskrav.

NHO mener at fylker og kommuner bør:

  • Etterspørre morgendagens løsninger for sine behov gjennom en innovativ anskaffelsesprosess
  • Splitte opp anbudene slik at er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen
  • Utarbeide kvalifikasjonskrav i anbudene
  • Rigge utdanningssystemet slik at bedrifter og lokalt næringsliv får den kompetansen de har behov for.
  • Utarbeidet et mer presist dimensjoneringsverktøy som viser det lokale, regionale og det nasjonale behovet for lærlinger og kompetanse
  • Stille krav til bærekraftig produksjon
  • NHO har ment siden nyttår at regjeringen bør etablere en egen strømstøtteordning for næringslivet

https://www.nho.no/regionkontor/nho-vestfold-telemark/artikkelarkiv/avfall-er-verdier/