ANNONSØRNYHET

NSF Partner-Metallco Aluminium AS

Metallco Aluminium AS produserer sekundær aluminium støpelegeringer. Dette er aluminiumlegeringer som brukes av støperier over hele verden. .

Alle legeringene er produsert ut ifra gjenvunnet (resirkulert) aluminium. Råvarene er aluminiumskrap fra gjenvinningstasjoner, skraphandlere og spon og kapp fra maskinering av aluminium.

Metallco Aluminium AS ble grunnlagt i 1992. Firmaets navn var da Toten Metallgjenvinning AS, i 2004 byttet vi navn til Toten Metall AS og i 2014 byttet vi navn til Metallco Aluminium AS. Opprinnelig var bedriften eid av 4 aksjonærer, derav 3 støperier (kunder). Toten Metallgjenvinning AS ble i 2002 solgt til AS Oppland Metall. I 2012 ble Oppland Metall heleid av Metallco AS I 2014 skiftet Toten Metall AS navn til Metallco Aluminium AS.

Metallco Aluminium AS produserer pr i dag ca 15.000 tonn støpelegeringer. Alt dette blir støpt ut i barrer og automatisk stablet på paller på ca 1000 kg. Hovedmengden av kunder ligger i Norge, Sverige og Danmark.
Til denne produksjonen har Metallco Aluminium AS to gassfyrte smelteovner med kapasitet hver på 15 tonn.

I tillegg til produksjonen av støpelegeringer produserer Metallco Aluminium opptil 5000 tonn med omsmelting for kunder. Det er hovedsakelig spon og oljeholdig skrap som tørkes og smeltes i en elektrisk induksjonsovn.

Ansatte

For tiden er vi ca 25 ansatte. Produksjonen går på en 4-skiftsordning. Fem personer jobber i administrasjonen, en formann og resten er produksjons- og vedlikeholdsansatte.

HMS

Når du er ansatt hos Metallco Aluminium AS må du gå igjennom en viktig opplæring for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Noe som er høyst nødvendig når du jobber med flytende aluminium. Det er høyt fokus på sikkerhet ved bedriften.

Miljø

All avgass fra ovnene går gjennom et stort posefilter, vi tilsetter kalk og aktivt kull for å absorbere gassformige komponenter. Vi har et system som gjør at alle røykgasser brennes opp før det kommer til filteret.

https://www.metallco.com/no/avdelinger-toten-metallco-aluminum/