ANNONSØRNYHET

NSF PARTNER-Furnes Jernstøperi AS

Furnes Jernstøperi AS ble etablert i 1958 i Brumunddal og flyttet til Stange kommune i 1967.

Bedriften ble i 1997 fusjonert med Hamjern til Furnes-Hamjern SCC as, og het det til bedriften tok tilbake det gamle navnet Furnes Jernstøperi AS i 2014 etter fisjonen med Hamjern i 2011.

Eier igjennom 40 år, Øyhovden Invest AS, solgte i april 2019 Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading AS og datterselskapet Randers Jernstøberi AS i Danmark til danske AVK Group.

Furnes Jernstøperi AS har i dag (2019) ca. 130 ansatte. Omsetning var på 310 millioner i 2018. Bedriften har ca. 55 % eksportandel hovedsakelig til Skandinavia, og nylig etablert i det finske markedet.

Støperiet er bygget rundt en Heinrich Wagner Sinto formelinje. Linjen har stor kapasitet og har kassemålene 1000x1000x300/200. Produktene formes i svartsand og smeltingen foregår på to 6 tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat. Vi produserer i kvalitetene gråjern og seigjern/kulegrafittjern. Råmaterialene består hovedsakelig av resirkulert stålskrap som blir til nye kvalitetsprodukter av støpejern. Bedriften har et moderne laboratorium med spektrograf og sandlaboratorium, samt en høy grad av automatisering i produksjon og sentrallager.

Furnes Jernstøperi AS har en aktiv produktutvikling og har eget modellverksted. Vi benytter moderne teknologi i prosessen med produktutvikling og modellframstillingen.

Registrert varemerke
Våre tradisjoner for kumlokk, rammer, rister og andre støpte produkter går helt tilbake til 1958. Vi fremstiller i dag alle typer jernstøpegods og er en av Nordens største gategodsprodusenter under varemerket FURNES® og slagordet New Technology – Just use it!

FVU – Furnes VirksomhetsUtvikling
Vi driver en aktiv virksomhetsutvikling og Lean prosess. Våre kjerneverdier er Involverende, Respekt, Pålitelighet, Ærlighet.

https://furnes-as.no/

FURNES® har siden 1986 levert lokk med byvåpen, logo og spesielle mønster til kommuner og bedrifter i Norge, Danmark og Sverige. Kumlokkene og deres design er i dag en del av gatemiljøet, og blir ofte knyttet opp mot lokal tilhørighet og forankring i historiske begivenheter.

Furnes tilbyr i dag mulighet for eget byvåpen eller logo på PREMIUM, REGULAR serien i dimensjonene Ø600, Ø650 og Ø800.

Logolokk i PREMIUM Ø650 serien tilbys også med fargede pakninger- for enklere identifisering av kummer.

Pakningsfargene det kan velges mellom er; sort, gul, blå, rød og grønn.

Kunden sender oss motivet (byvåpen, logo) digitalt og i høyest mulig oppløsning (300dpi).
Vi bearbeider underlaget i vårt 3D-CAD system og sender deg forslag til utførelse.

Enkle byvåpen og logoer medfører ingen merkostnad ved bestilling på minimum 50 stk. Vi tar forbehold om et antall på inntil +10% ved levering.

For nærmere informasjon kontakt vår salgsavdeling.