NYHET

NSF avdeling Sør inviterer

alle medlemmer med følge til årsmøte lørdag 25. februar til
Kristiansand på Radisson Blu Caledonien Hotel

Årsmøte med bedriftsbesøk – 25.02.23
NSF avdeling Sør inviterer alle medlemmer med følge til årsmøte lørdag 25. februar til
Kristiansand på Radisson Blu Caledonien Hotel
Vi har fått til en omvisning hos Elkem AS. Representanter vil fortelle om dagens drift og
planer for framtiden, samt gi en omvisning på anlegget.
Vi samles kl. 12.00 ved hovedkontoret til Elkem AS. Adresse og kart kommer.
Årsmøtet (for medlemmer) starter kl. 18.00 med påfølgende middag ca kl. 19.00.
Egenandel årsmøtemiddag: kr 700 pr pers. (faktureres)
Overnatting tilbys på Radisson Blu Caledonien Hotel, kr 1395,- pr dobbeltrom med frokost og
1195,- pr enkeltrom.
Bindende påmelding – årsmøte – innen 22.02.23 (bedriftsvis)
til:
Arvid Langeland, Langeland Modell AS,
tlf 915 37 227,
mail: arvid@langelandmodell.no 

Norges
Støperitekniske Forening
Avd. Sør
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
LØRDAG 25. FEBRUAR 2023
Sted: Kristiansand, Radisson Blu Caledonien Hotel
Årsmøtet starter kl.18.00
Dagsorden:
1. Godkjenning av saksliste
2. Valg av møteleder
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Valg
6. Behandling av innkomne forslag
Forslag må være formann i hende innen 22. februar på tlf. 915 37 227 eller
arvid@langelandmodell.no
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Arvid Langeland
Formann