NYHET

Årsmøte NSF avdeling Øst

avholdes onsdag 15. mars med fremmøte kl. 13:48,
på K. A. Rasmussen, Strandveien 165, 2326 HAMAR

PROGRAM
kl. 14:00 – 15:00
Omvisning i fabrikken til K. A. Rasmussen
v/ Forsknings og utviklingssjef Thomas By
(mob. 472 83 339)
kl. 15:15 – 16:00
Årsmøte for NSF avdeling ØST
Avholdes hos K.A. Rasmussen
kl. 16:30
spandere vi middag på La Perla på Hamar
(NB!! på medlemmer av foreningen)
NB!! På grunn av middagsbestilling er det bindende påmelding innen tirsdag 2023.02.28.
Påmelding på e-post til fam@furnes-as.no eller tlf. 958 65 978

https://karasmussen.com/