NYHET

NSF - Faggruppe - Smelte og støping

Da er vi klare for å dra i gang første samling i faggruppen i NSF

Dette er innen fagområde smelting og støping, med spolebytte.

Vi har satt opp ett program, og som tidligere sagt er dette en møteplass for de som jobber i denne type avdeling.

Håper da dette faller i smak 😊

Formålet med samlingen fra NSF:
Danne felles faggrupper med synergieffekter av fellesskap, lærling og nettverksbygging i støperier.


Vi vil få bistand av Bjørn Egeland som har lang erfaring med induksjonsovner. Sammen med Jan Kåre Helle fra
Mandal Casting og Heidi Nyheim fra Ulefos vil dette bli ett bra team til å gjennomgå “programmet”.


Første samling er planlagt i forbindelse med spolebytte på induksjonsovn på Mandal Casting 19 og 20 april.


Det er pr. dato bestilt 12 rom på Kjøbmandsgaarden hotell (Store Elvegate 57, 4517 Mandal, Tel. 38 26 12 76) og ved flere deltakere må de benytte Mandal Hotell (Sandskargata 33, 4515 Mandal, Tel. 38 26 63 33).


Arrangementet 19.4 vil bli på Kjøbmandsgaarden hotell. https://kjobmandsgaarden.no/


Kostander til hotell dekkes av den enkelte bedrift og betales ved avreise.
Vi må ta en “Kursavgift” på kr 1000,- til å dekke felles middag mandag kveld, møterom og lunsj 20.4.
Betales ved påmelding inn til hovedforeningen, på konto: 1600 42 57778


NB!! Påmelding innen 1 april til Jan Kåre eller Heidi


DAG 1 / 19. april på Kjøbmandsgaarden hotell.


Middag Mandal kl.: 19:00 – Presentasjon av deltagere, bli kjent
Om noen kommer tidlig onsdagen kan det arrangeres slik at MC kan besøkes for å se når spolen tas ut av ovnen.


DAG 2 / 20. april kl.: 08:00 hos Mandal Casting (Støperiveien 13, 4517 Mandal) https://www.mandalcastings.no/


Spolebytte – Bjørn Egeland om vedlikehold/drift av induksjonsovner
Erfaringsutveksling
Punkter til erfaringsutveksling
Rivning av ovn:
 Hvor mange smelter evt. tonn holder en gjennomsnittsovn før omforing
 Hvordan sjekker vi at det er på tide å fore om ovnen, og hvor ofte sjekkes dette
 Hvilke mål setter vi
 Hvordan presser vi ut gammel foring
Fore om ovnen:
 Rengjøring etc.
 Sjekk av spolemasse
 Hvilken masse brukes
 Hvor lenge vibrerer vi massen i bunn av smelteovn
 Hvordan settes sjablong på, og hvordan festes denne
 Hvordan stampes de videre, hvor lenge vibreres det
 Hvordan støpes tuter i ovnen
Sintring:
 Montering av termoelementer
 Hvilken sintringsblanding benyttes
 Hvor mange MW
 Hvor mange MW på påfølgende sintringsovner
 Sintres det med flytende jern?
Spoler:
 Hvor ofte byttes spoler
 Hvilke spoler benyttes
 Hvilke feil er oppdaget når spolen må byttes etter forholdsvis kort tid
 Brukes ny eller overhalte spoler
Brukes nye eller overhalte vannkjølte kabler


Påmelding:
Jan Kåre Helle jkhelle@mandalcastings.no
Heidi Nyheim heidi.nyheim@ulefos.com