ANNONSØRNYHET

NSF Partner-Ovun

PartnerPlast har en lang og stolt historie. Mye har
endret seg siden starten på 90-tallet. Både hos oss og
samarbeidspartnerne våre. Det er derfor naturlig å ta
et steg videre. PartnerPlast endrer navn til Ovun.


PartnerPlast startet opp på Åndalsnes for over 30 år siden. Hvert år har vi utviklet
oss, funnet nye løsninger og nye partnere. Vi har blitt stadig større, vi har møtt
motstand og kjempet oss videre. I dag er vi sterkere enn noen gang.
I starten var PartnerPlast en partner for kundene våre gjennom å produsere våre
kunders produkter i plast. I dag gjør vi mye mer enn dette. Vi har etablert oss i
mange markeder og behersker mange fagområder og produksjonsteknologier.
Egne produkter dominerer våre leveranser, samtidig som vi fortsatt er en viktig
partner og produsent av våre kunders produkter. Vi er en ledende aktør innen
våre områder.
Flere selskaper har gjennom årene blitt fusjonert inn og integrert i PartnerPlast.
Vårt datterselskap Molstad Modell og Form AS vil i første omgang endre navn
til Ovun Innlandet AS, men også bli fusjonert inn i Ovun i løpet av den nærmeste
tiden. Dette gjør vi for å skape mest mulig effektivitet og enhetsfølelse –
“One Company” – for alle våre interessenter.
For at navnet skal representere det vi står for, har vi behov for å bytte navn på
selskapet. Et navneskifte er et stort steg. Det er mange hensyn som skal tas.
Følelser, tradisjoner og en lang historie. Det er også mange praktiske utfordringer.
Vi har jobbet lenge og grundig med denne omprofileringen. Vi mener vi har tatt
riktig valg, og det er med stolthet vi skifter ham og går videre inn i en ny fremtid.
Men vi skal fortsette å levere høykvalitetsløsninger til bruk over og under vann.
Dette gjenspeiles nå i det nye navnet: Over og under vann – Ovun.
Vi skal fortsette den store satsingen vår på resirkulering. Ved endt levetid tilrettelegger vi for å hente inn det brukte produktet, resirkulere og bruke det i nye
bærekraftige løsninger.
Partner Plast Holding AS med org.nr. 913 641 566 endrer navn til OVUN Holding AS.
Partner Plast AS med org.nr. 964 538 794 endrer navn til OVUN AS.
Molstad Modell og Form AS med org.nr. 984 199 163 endrer navn til OVUN Innlandet AS.
Alle selskapene beholder samme org.nr

Ovun AS (formerly PartnerPlast AS) and Ovun Innlandet AS (formerly Molstad Modell & Form AS) are merging. – Our aim is to create a “one company” -a single unit to benefit from larger operations and simplify how we work, expressed Jan Møllerhaug, CEO of Ovun.

Optimized processes

To strengthen the business and make operations more efficient, Ovun Innlandet AS will merged into Ovun AS starting January 1, 2024. This combination will result in a joint company with increased efficiency and easier ways of working.

– We see this merger as vital to combine our strengths, pool resources, and streamline our operations. It will help us optimize our processes, resulting in better services and products for our customers, says Møllerhaug.

Pål Tåsåsen, Managing Director of Ovun Innlandet, will continue as Head of the Innlandet division.

– The merger is a natural step forward and sets us up for further growth in Innlandet. Since joining the group in 2015, we’ve consistently built closer collaborations across departments. Now, as one company, we anticipate more benefits for our employees and customers, states Tåsåsen.

Seamless transition

The combined company will provide an even stronger platform for growth and innovation, meeting market demands in a more adaptable and competitive way.

– We’re committed to maintaining and strengthening our relationships with customers, partners, and stakeholders. Ovun is dedicated to ensure a smooth transition and continuity in our supply of high quality services, Møllerhaug assures.

Operating under the name Ovun, the merged company will continue to prioritize quality, reliability, and customer satisfaction in its operations.

https://ovun.com/

Offshore Oil and Gas

Wear Protection for Cables

Client: Havfarm AS
When: 2023

Wear protection elements were supplied for more than 20 J-tubes on Equinor’s Njord platform. This was implemented to mitigate the challenges they have had with excessive wear on their Cables, Umbilicals and Risers.