NYHET

Jeg arbeider ved Lindesnes fyr som er Norges nasjonale fyrmuseum, Vest-Agders tusenårssted og et besøksmål for nærmere 100 000 pr. år. I 2015 hadde vi 100 års jubileum for støpejernstårnet vårt.

Dette året jobber vi sammen med Nes Jernverksmuseum om et prosjekt for å finne ut mer om de norske støperienes leveranser til fyrbyggingen i Norge, som hovedsakelig foregikk i begynnelsen av forrige århundre.

Vi har veldig lyst til at den kompetansen som måtte finnes i Støperiteknisk forening også kunne tilflyte prosjektet.

Undertegnede har vokst opp med flytende jern som en del av barndommen, i og med at jeg er barnebarn av Ivar Mathisen og datter av Einar Mathisen som i hele sine liv jobbet i støperibransjen – fra Jøtul, Larvik smelteverk, Sandnes Aducerverk, Elart…

Finnes det noen i foreningen som har interesse/kunnskap om dette «sære feltet» innenfor støperienes områder og som hadde lyst til å samhandle med oss?

Vennligst Siri Mathisen
Lindesnes fyr – 4521 Lindesnes
mob. 90532432 – tlf. 38255420
www.lindesnesfyr.no
www.facebook.com/lindesnesfyr

Besøk vår nye digitale formidling:

https://www.kystreise.no