NYHET

– Det er av stor betydning for norsk industri at Enova er med på laget og går inn med midler som bidrar til å gjøre bedriftenes produksjon mer energieffektiv og mer klimavennlig. Det sier Stein Lier-Hansen i forbindelse med at Enova investerer 122 millioner kroner til innføring av ny miljøteknologi på Tizir i Tyssedal.

Les mer på:

http://www.norskindustri.no/Energi-og-miljo/Klima/AKTUELLE-SAKER/enova-stotte-til-ny-miljoteknologi-i-tyssedal/