Formål

Foreningens formål er å samle støperiyrkets ledere, interesserte og bedrifter i en teknisk organisasjon, for gjennom felles arbeide å høyne de praktiske, tekniske og teoretiske kunnskaper til medlemmenes og støperiindustriens beste.

Foreningen arrangerer foredrag, aktiviteter til felles støperiteknisk utvikling.

Foreningen samarbeider med andre innenlandske organisasjoner til beste for støperiindustrien, og samarbeider med utenlandske støperitekniske organisasjoner.

Organisasjon

Foreningen drives av et sentralt hovedstyre (4 medlemmer) og med sekretariat.
I tillegg drives aktiviteter og møtevirksomhet i 3 lokalavdelinger. Hovedstyret arrangerer hver vår en årskongress, ved hjelp av en egen kongresskomite som tilrettelegger og foretar det praktiske arbeidet. I tillegg arrangeres det studieturer med et faglig og sosialt innhold. Foreningen har denne web siden som informasjonskanal ut til medlemmene. Det teknisk fagblad, Støperitidende som var informasjonskanal tidligere ble nedlagt ved årskifte 2015/2016.
 
 
 
Dynea
Ildfast
Sibelco
TM Maskin
Metallco
Østlandske Lettmetall
Mandal Castings AS
Karlebo