Styre og sekretariat

FRODE AMUNDSEN
Frode Amundsen
Styreleder

Frode har vært leder siden 2013.
Han arbeider i dag ved Furnes Jernstøperi AS.

Jørgen-Vogt-Thinn-1-EDIT
Jørgen Vogt Thin
Sekretariatet

Jørgen er nå pensjonist,
men arbeidet tidligere for Aker Solutions.

Heidi Nyheim
Heidi Nyheim
Nestleder

Styremedlem siden 2021.
Arbeider i dag hos Ulefos Jernværk AS.

5 Line Brekke-Rasmussen
Line Brekke Rasmussen
Styremedlem

Styremedlem siden 2022.
Arbeider i dag hos Ulefos Jernværk AS.

Erik Noren
Erik Noren
Styremedlem

Nettansvarlig for foreningen.
Arbeider i dag hos Jøtul AS.

OLE KRISTIAN AASVESTAD
Ole Kristian Aasvestad
Varamedlem

Arbeider i dag hos Furnes Jernstøperi AS.

Kom inn i 2022.

Geir Berg Oshaug
Geir Berg Oshaug
Varamedlem

Arbeider i dag hos Oshaug Metall AS.

Kongresskomité

5 Line Brekke-Rasmussen
Line Brekke Rasmussen
Komitéleder

Line er vår komité leder og jobber for å få til en god og hyggelig kongress.

Kom inn i komiteen i 2022

dav
Janne Siri Thomassen
Komitémedlem

Janne er økonomiansvarlig for kongressen. Arbeider i dag hos Mandal Castings AS.

Jan-Kåre-Helle 2
Jan Kåre Helle
Komitémedlem

Jan Kåre skaffer sponsorer til støperikongressene

Avdelingene

dav
Morten Onsøien
Nord

Leder Nord-avdelingen siden 2019.
Arbeider i dag hos Sintef.

avatar
Arvid Langeland
Sør

Leder Sør-avdelingen.
Arbeider i dag hos Langeland Modell.

FRODE AMUNDSEN
Frode Amundsen
Øst

Leder Øst-avdelingen siden 2008.
Arbeider i dag hos Furnes Jernstøperi AS.

Valgkomité

Tormod Jenssen 2
Tormod Jenssen
Valgkomité

Arbeider i dag hos Østlandske Lettmetall AS.

Kom inn i 2022

dav
Rune Brændaas
Valgkomité

Har arbeidet ved Ulefos Jernværk AS.

Er i dag pensjonist