Styre og sekretariat

FRODE AMUNDSEN
Frode Amundsen
Styreleder

Frode har vært leder siden 2013.
Han arbeider ved Furnes Jernstøperi AS.

Jørgen-Vogt-Thinn-1-EDIT
Jørgen Vogt Thinn
Sekretariatet

Jørgen er nå pensjonist,
men arbeidet tidligere for Aker Solutions.

Heidi Nyheim
Heidi Nyheim
Nestleder

Styremedlem siden 2021.
Arbeider hos Ulefos Jernværk AS.

Line Brekke Rasmussen 3
Line Brekke Rasmussen
Styremedlem

Styremedlem siden 2022.
Arbeider hos Ulefos Jernværk AS.

Erik Noren
Erik Noren
Styremedlem

Nettansvarlig for foreningen.
Arbeider hos Jøtul AS.

OKA
Ole Kristian Aasvestad
Varamedlem

Arbeider hos Furnes Jernstøperi AS.

Kom inn i 2022.

Geir Berg Oshaug
Geir Berg Oshaug
Varamedlem

Arbeider hos Oshaug Metall AS.

Kongresskomité

Line Brekke Rasmussen 3
Line Brekke Rasmussen
Komitéleder

Line er vår komité leder og jobber for å få til en god og hyggelig kongress.   

Arbeider hos Ulefos Jernværk AS

Kom inn i komiteen i 2022

dav
Janne Siri Thomassen
Komitémedlem

Janne er økonomiansvarlig for kongressen. Arbeider hos Mandal Castings AS.

Jan-Kåre-Helle 2
Jan Kåre Helle
Komitémedlem

Jan Kåre skaffer sponsorer til støperikongressene. Arbeider hos Mandal Castings AS

Avdelingene

dav
Morten Onsøien
Nord

Leder Nord-avdelingen siden 2019.
Arbeider hos Sintef.

avatar
Arvid Langeland
Sør

Leder Sør-avdelingen.
Arbeider ved Langeland Modell og Mechman

Tore Strømnes
Øst

Leder ØST-avdelingen siden 2024

Arbeider hos Furnes Jernstøperi AS

Valgkomité

Tormod Jenssen 2
Tormod Jenssen
Valgkomité

Arbeider hos Østlandske Lettmetall AS.

Kom inn i 2022

Kurt Sandaune
Kurt Sandaune
Valgkomité

Kurt arbeider hos Sintef.

Kom inn i 2023.