NYHET

Fredrikstad har vunnet statens pris for landets mest attraktive by i 2017. Satsing på gratis ferge og handel i sentrum gjorde at Egersund og Arendal ble slått av Østfold-byen.

– Fredrikstad har jobbet målbevisst over lengre tid for å styrke sentrum. Jeg er imponert over hva kommunen og næringsdrivende har fått til sammen for å skape levende sentrum og gode byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Satset på sentrum

Staten trekker frem satsingen på gratis ferge som binder sammen byen som en viktig grunn til at Fredrikstad får prisen. Et annet argument fra juryen er byens offensive satsning på sentrum som har gitt resultater. Det tredje er måten kommunen, i samarbeid med andre aktører, tar i bruk forskning og ny kunnskap i sin måte å jobbe på.

Siden 2013 har fergene på Glomma vært gratis å bruke og tilbudet ble utvidet til også å betjene vestre elveløp. Antall reisende økte fra 300 000 årlig til 1,25 millioner.

https://www.nrk.no/ostfold/fredrikstad-karet-til-norges-mest-attraktive-by-1.13538803