ANNONSØR

Støperiet er bygger rundt en Heinrich Wagner Sinto formelinje. Linjen har stor kapasitet og har kassemålene 1000x1000x300/200. Smeltingen foregår på to 6 tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat.

FURNES har et moderne laboratorium med spektrograf. Vi har en aktiv produktutvikling og modellene freses ut i fra 3D-CAD underlag i eget modellverksted. Produksjonsanlegget blir kontinuerlig oppdatert og vedlikeholdt.

Registrert varemerke

Våre tradisjoner for kumlokk, rammer, rister og andre støpteprodukter går helt tilbake til 1897. Furnes Jernstøperi AS fremstiller i dag alle typer jernstøpegods og er en av Nordens største gategodsprodusenter under varemerket FURNES®.

Absolutt kvalitet

Konsernets visjon er absolutt kvalitet. Kvalitetsbegrepet er med det utvidet til å omfatte kvalitet på alle nivåer i våre virksomheter. Det betyr for eksempel kvalitet på salg, produksjon, innkjøp, produktutvikling og relasjoner internt mellom våre ansatte samt i vårt forhold til våre forretningsforbindelser.

http://www.furnes-as.no/