NYHET

AVK International AS / Group overtar fra og med 29.03.19 eierskapet til Furnes Jernstøperi AS med datterselskapene Randers Jernstøberi AS og Randers Eiendom AS, samt søster selskapet Øyhovden Trading AS fra Øyhovden Invest AS.

Furnes Jernstøperi AS videreføres som i dag med Oddbjørn Maurdalen som fortsatt daglig leder og styreleder i søster – og datterselskapene.