Støperikongressen 2022

Program

Torsdag 12. mai

De fleste ankommer denne dagen. Det er ingen offisiell program denne dagen, men vi samles gjerne på hotellet på kveldstid.

NB!! Programmet er under utarbeidelse

haugesund-by

 • 19:30 – 20:30 Registrering på
  Adressen er Sandskargt. 33, 4515 Mandal, Norway

Fredag 13. mai

 • 08:00 – 09:00  Registrering.
  Adressen er 
 • 09:00  Åpning av Kongressen
  – Velkomsthilsen fra kongresskomiteen
  – Åpningstale ved foreningens leder
  – Velkomsthilsen ved Ordfører i Haugesund Kommune. 
  – Hilsningstaler fra våre skandinaviske søsterforeninger.
 • 10:00  Avreise med buss

Lørdag 14. mai

 • 09:00 – 10:00  Motivasjonsforedrag “xx”
  v/xxxx,
 • 10:00 – 10:45  xx.
  v/ xxxx,
 • 10:45 – 11:00  Pause – Kaffe og minimesse
 • 11:00 – 11:10  xx
  v/ xxxx,
 • 11:10 – 11:30  xx
  v/ xxxx,
 • 11:30 – 11:45  Pause – Kaffe og minimesse
 • 11:45 – 12:30  Generalforsamling
  Avholdelse av Generalforsamling i Norges Støperitekniske forening. For dagsorden se innkallingen i sin helhet under.
 • 12:30 – 13:15  Lunsj 
 •  
 • 18:30 Velkomst aperitiff
 • 19:00 Festmiddag

Generalforsamling

Generalforsamlingen;

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med leder.
 4. Årsberetning fra Hovedforeningen og avdelingene.
 5. Regnskapsberetninger og Revisjonsberetning
 6. Budsjettforslag
 7. Valg til styret, av revisor og valgkomité.
 8. Evt. innkomne forslag og bestemmelse av neste ordinære generalforsamling.

https://www.stoperi.no/wp-content/uploads/2021/08/Samlet-arsberetning-2020.pdf

 

 
 
 
Calderys
Jøtul
Clariant
Furnes Jernstøperi
Oshaug Metall
Østlandske Lettmetall
Ildfast
Sibelco