NYHET

Kumlokkene eller bekkalokkene, som vi sier i Bergen, er med på å gi byen sitt særpreg. Bergen kommune alene har mer enn 47 000 lokk for vann og avløp.

Les mer hos; https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9084/article-128690

I tillegg er det mange andre aktører som BKK, Telenor, Statens Vegvesen og andre som har sine lokk.

Ta deg en titt ned neste gang du går en tur i byen. Det er mye fint å se!

Bergen Kommune ved Vann- og avløpsetaten har laget denne flotte historiske boken om; Gategods i Bergen