NYHET

Gjuterikongressen 16-18 september i Malmö

Den 16-18 september kommer SGF att hålla sin årskongress i Malmö på Clarion Hotel & Congress Malmö Live.
 
Boka redan nu in dessa dagar, så du kan delta tillsammans med din partner och träffa kolleger i branschen.
Vi börjar under fredagseftermiddagen med ett studiebesök på Sandvik SRP i Svedala. Program och anmälningsblankett finns på hemsidan www.sgf-ghs.com. De bifogas även detta mail. Kongressbroschyren är lämnad till tryckning och kommer att distribueras i augusti.
Välkommen!
Sveriges Gjuteritekniska FöreningSekretariatet