Til informasjon om 3D- printing.

Torsdag den 27. august 2015, kl. 14.00 innbyr NSF – Avdeling Øst til Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo for å se 3D- printing i praksis.

Vi vil her få en omvisning, informasjon og demonstrasjon av ulike Rp- teknikker som de disponerer.

Kanskje vi får se noen kjente 3D printede produkter også?

2015.08.27_-_Innbydelse_til_faglig_-_sosial_samling_AHO