NYHET

Jøtul etterlyser krisepakke

Må ut med 2,5 millioner mer til strøm enn i januar i fjor 

 

Jøtul trenger strøm til ovnproduksjonen hele døgnet og er hardt rammet av de kjempehøye prisene

Nils Agnar Brunborg, administrerende direktør ved Jøtul, etterlyser en egen strømpakke for bedrifter. Jøtul er en av bedriftene som er hardest rammet. Foto: Geir A.Carlsson 

Øivind Lågbu 

Jøtul er svært hardt rammet av de skyhøye strømutgiftene. Administrerende direktør Nils Agnar Brunborg opplyser at strømregningen ligger an til å havne på 3 millioner i januar. Det er 2,5 millioner mer enn i samme måned i fjor. 

– I januar i fjor betalte vi rundt 500.000 kroner for strøm ved fabrikken på Kråkerøy, nå må vi ut med over tre millioner. Jøtul har ikke tilsvarende avtaler som kraftkrevende prosessindustri og må kjøpe strøm i markedet, sier han. 

Vinteren blir tøff. Brunborg ser for seg at strømutgiftene i første halvår vil bli 8-10 millioner høyere enn i samme periode i fjor. 

– Fabrikken er i drift hele døgnet, året rundt. Vi kan ikke stenge ned når strømmen er dyrest, sier han. 

 

Etterlyser strømhjelp til bedriftene 

Brunborg etterlyser en kompensasjonsordning for bedrifter som nå får gigantiske strømutgifter. 

– Bedriftene trenger en lignende krisepakke fra regjeringen som husholdninger og landbruk allerede har fått. Stabile, lave strømpriser har vært ett av de komparative fortrinnene ved å produsere i Norge. Hvis de høye strømprisene holder seg over tid, vil det true norske arbeidsplasser, sier han. 

Brunborg mener det er rett og rimelig at bedriftene får lignende kompensasjon som andre rammede næringer og husholdninger. 

En av bedriftene som får 5-6 dobling av strømpriser 

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, NHOs landsforening for industrien, peker nettopp på Jøtul som en av bedriftene i Norge som er hardest rammet av de skyhøye strømprisene. 

Jøtul er en av bedriftene som ligger an til å få en fem-seks dobling av strømregningen, noe som vil merkes godt på bunnlinjen. 

– Nå haster det med å få strømhjelp fra staten, sa Lier-Hansen til NRK rett før helgen. 

Jøtul trenger strøm til ovnproduksjonen hele døgnet og er hardt rammet av de kjempehøye prisene. Foto: Geir A. Carlsson

Mister ett av konkurransefortrinnene 

I 2020 flyttet Jøtul en større del av produksjonen til Polen, hvor det nå er cirka 200 arbeidsplasser. På Kråkerøy har Jøtul rundt 65 arbeidsplasser i produksjonsdelen av bedriften. 

 Kan de skyhøye strømprisene føre til permitteringer på Kråkerøy? 

– Nei, vi skal opprettholde produksjonen. Men de svært høye prisene skaper usikkerhet for arbeidsplassene på sikt. Når bedriften skal gjøre fremtidige investeringer må vi vurdere lønnsomheten ved å produsere i Norge. Tidligere har Norge hatt rimelig kraft, sammenligner med våre konkurrenter, nå mister vi ett av konkurransefortrinnene våre, sier han. 

– En ekstremsituasjon 

Normalt er kalde vintre og høye strømutgifter en fordel for Jøtul. Flere vil fyre med ved, og ovnsalget øker. Men ingen var forberedt på at strømutgiftene skulle stige så kraftig, nærmest over natta. 

– Nå er vi i en ekstremsituasjon, med strømpriser som vi aldri før har sett maken til, sier direktøren. 

Økt ovnsalg oppveier ikke for årets skyhøye strømutgifter. Nå trenger Jøtul krisehjelp. 

Ifølge LOs Fri Fagbevegelse er det rom for å gi slik strømstøtte i EØS-avtalen: I løpet av tre år kan det gis såkalt bagatellmessig støtte på inntil to millioner kroner. 

For å få strømprisene ned på sikt, hjelper det ikke med kortsiktig hjelp, det trengs mer og rimeligere kraft. 

Hvis årets strømpriser blir det normale, ser det svært stygt ut for norske arbeidsplasser i kraftkrevende industri. 

https://www.f-b.no/jotul-etterlyser-krisepakke-ma-ut-med-2-5-millioner-mer-til-strom-enn-i-januar-i-fjor/s/5-59-2487143