NYHET

Svenske Ratos har inngått en avtale om å selge sine aksjer i Jøtul. Open Gate Capital kjøper disse for 360 millioner kroner.

Jøtul er en av verdens eldste produsenter av ovner, innsatser og peiser. Med bakgrunn i en stolt norsk tradisjon, har vi kombinert solid håndverk med kunsten å bekjempe kulde i mer enn 160 år. Dette er bakgrunnen for Jøtuls posisjon som markedsleder og det naturlige valget for kravstore kunder verden over.

USA-selskap overtar Jøtul

https://www.f-b.no/nyheter/jotul/okonomi-og-naringsliv/usa-selskap-overtar-jotul-jeg-har-ingen-umiddelbar-bekymring-for-at-vi-blir-flagget-ut/s/5-59-1020257?access=granted

Svensk private equity-fond selger Jøtul: Et annet fond er kjøper

https://aksjelive.e24.no/svensk-private-equity-fond-selger-jotul-et-annet-fond-er-kjoper/1518423752561

Ratos avyttrar Jøtul

https://www.ratos.se/Nyheter-Media/Pressmeddelanden/2018/ratos-ratos-avyttrar-jotul/

OpenGate Capital to Acquire Jøtul Group

https://www.opengatecapital.com/2018/02/opengate-capital-to-acquire-jotul-group/