NYHET

Adm. direktør Nils Agnar Brunborg, kan nå bekrefte at et stort oppkjøp allerede er på plass. Klubbleder Arild Johannessen,  håper på et ekstra skift, men da er det enda mer som må på plass først.

Av Tore Tindlund: Jøtul- ledelsen på Kråkerøy handler fort. Nå er et nytt bedriftsoppkjøp i Italia på plass – noe som kommer til å tilføre økt produksjon i støperiet på Kråkerøy.Administrerende direktør Nils Agnar Brunborg sier at de nå jobber med å se nærmere på å  flytte en del av produksjonen til støperiet på Kråkerøy, men at det ikke er nok til å bemanne opp med et ekstra skift.

– Men her har vi noe som er en start, sier Brunborg til FB.

Håper på et ekstra skift

Jøtul kunngjorde mandag at store deler av produksjonen på Kråkerøy flyttes til Polen i løpet av 15 måneder. Bare støperivirksomheten blir igjen. Det innebærer i utgangspunktet at 100 ansatte på Kråkerøy mister jobben. Men det har også kommet frem at Jøtul jobber med å få inn mer produksjon i støperiet, hvor kapasitetsutnyttelsen er for lav.

Klubbleder Arild Johannessen har uttalt at han håper det er mulig å få til så mye at det blir et ekstra skift, noe som vil innebære nesten 20 arbeidsplasser.

Nå er noe av den nye strategien på plass gjennom oppkjøpet av det italienske selskapet AICO. Selskapet produserer ovner og ildsteder til boligmarkedet, kjeler og komfyrer. AICO har også satset tungt på ildsteder basert på pellets.

– Det er noe støperideler i produksjonen. Vi vil nå se på å flytte dette til Kråkerøy, sier Brunborg.

Varsler nye Jøtul-produkter basert på pellets

Han sier at det nå også skal utvikles helt nye pellets-ovner som skal markedsføres under Jøtul-navnet.

– I Norge er dette et nesten ikke- eksisterende marked. Men det finnes et marked på steder som Latin-Amerika, Frankrike og Spania. Vi vet også at det er et marked i vekst lenger opp i Europa, som Belgia, Nederland og Tyskland.  Men pellets har ikke slått an i Skandinavia, sier Brunborg.

– Men kanskje det er noe som kommer i Skandinavia også?

– Oljefyring blir snart forbudt. Denne teknologien kan være erstatteren. Teknologien er mer automatisert og  man slipper å hente ved. Pelletsen varer lenger, det blir en mer konstant varme og enklere å regulere ønsket temperatur.

Brunborg understreker at kjøpet er gjort på bakgrunn av markedsvekst i Sør-Europa, og ikke så mye ut fra muligheter i Skandinavia. Formelt er det Jøtuls eier Open Gate Capital som har forestått kjøpet.

– Men Jøtul og den nye virksomheten vil etter hvert bli slått sammen, sier Brunborg.

https://www.f-b.no/nyheter/jotul/okonomi-og-naringsliv/jotul-kjoper-opp-bedrift-apner-for-okt-stoperi-produksjon-pa-krakeroy/s/5-59-1302135?access=granted