NYHET

Elkem Rana sitt anlegg som ble etablert i 1989 er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, er basert på fornybar vannkraft, og energigjenvinningen representerer ca. 30 % av strøminntaket. Gjenvunnet energi brukes også til fjernvarme samt andre industrielle prosesser, og bidrar til å redusere utslippene av klimagasser.

Elkem Rana tilbyr et unikt og komplett utvalg av kvaliteter innen sitt felt, og størstedelen av produksjonen er spesial produkter som utgjør granulerte og raffinerte kvaliteter.

Produkter er; Ferrosilisium brukes som en legering i produksjon av stål og støpejern, hovedsakelig som desoksydasjonsmiddel og et legeringselement.

Bilindustrien er et eksempel på en viktig sluttbruker av både stål og støpejern. Rustfritt stål og spesialstål for transformatorer, kulelagre etc. er også viktige forbrukssegmenter for Elkem Rana-produktene.

En av de raskest voksende kategoriene innen stål er rustfri sektor, og Elkem Rana tilbyr en rekke mulige anvendelser i både flate og lange produkter.

Microsilica er et biprodukt fra produksjon av ferrosilisium. Det er et grått pulver av små partikler. En typisk anvendelse er styrkemiddel av betong, spesielt i slanke konstruksjoner og jevne vanntette flater. Blant annet er fiber sementplater, refraktøy og gjødsel.

Elkem Rana med sine 100 ansatte, som er en del av Mo Industripark, har spenstige visjoner om å bli karbonnøytral innen 2050, hvor de bl.a. investerer i en oppgradering av ferrosilisiumproduksjonen på 150 millioner i miljøtiltak og tekniske oppgraderinger i 2017 og 2018. Investeringen vil føre til mindre utslipp av støv, og samtidig sikre en høy og stabil produksjon.