NYHET

Celsa Armeringsstål AS ble stiftet i 1989 og er den ledende produsenten av armeringsstål i Norden. Selskapet er en del av den spanske Celsa-konsernet, og er plassert innenfor Celsa Nordic.

Alle aktiviteter er godkjent for ISO 9001, og stålproduksjonen i Mo i Rana var de første stålverkene som fikk miljø godkjenning iht. lSO 14001. Fasilitetene består av ett stålverk og en kombinert valsing for forsterkning av stang og trådstang.

Produksjonen er basert på skrap og Celsa Armeringsstål AS er Norges største gjenvinningsselskap, og med en kombinasjon av vannkraft som den grunnleggende energiressurs, har Celsa Armeringsstål AS en høy miljøprofil.

Celsa Nordic har vært hovedleverandør til flere profilerte prosjekter i Norden, for eksempel Storebælt broen i Danmark, Øresund broen mellom Sverige og Danmark, Oslo Lufthavn Gardemoen og Operaen i Oslo.

Celsa Armeringsstål har 320 ansatte.