NYHET

Som dere alle vet og kanskje selv har opplevd er at Norge og resten av verden er blitt rammet av Korona Pandemi.

Dette gjør at vi dessverre da må utsette kongressen som er berammet til 8 og 9 mai i år.

Dette da det fra myndighetenes side er sagt at mai og juni vil være de måneder som pandemien iht. prognose vil slå verst ut her i Norge.

Vi er til sammen 99 påmeldte og det er en for stor forsamling iht. de ansamlinger som nå myndighetene har satt.

Vi vet at de fleste har skaffet seg flybilletter etc. allerede, men dette er dessverre noe som står utenfor vår makt, og derfor går vi så tidlig ut som mulig med utsettelsen slik at avbestilling kan være mulig.

Allikevel, da vi i år feirer 100 års jubileum ønsker vi av hele vårt støperihjerte og få gjennomført kongressen, så forslaget er da at vi flytter den til 2 og 3 oktober.

I september har både Sverige og Danmark sine kongresser/ årsmøter så for å slippe å kollidere med disse, settes vi opp vår i oktober.

Så får vi håpe at pandemien er over innen den tid.

Vi får kanskje noen utfordringer med programmet og må muligens endre litt på det i forhold til årstiden etc., men vi vil prøve å få gjennomført så tilnærmet som mulig.

Vi ønsker også at alle dere som har mulighet og ønske om å delta i oktober bare blir stående påmeldt til da.

Det vil forenkle en god del for komiteen.

Så vi gjør det da slik at de vi ikke hører noe fra innen 2020.06.31, regner vi med vil være videre påmeldt til kongressen i oktober.

De som ikke kan delta og vil melde seg av, må gjøre det innen den tid.

Ta vare på hverandre og dere selv, så ses vi i oktober.

Med hilsen

Frode Amundsen

Styreleder | Norges Støperitekniske Forening