NYHET

 

Støperibedriften ved Uthuskrysset i Stange er først ute i Norge med miljødeklarasjon på jern til gategodsprodukter.

Ifølge administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen er miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) en milepæl for Furnes Jernstøperi.

Furnes Jernstøperi har nå EPD på ett tonn ferdig produkt av gråjern, og en EPD på ett tonn ferdig produkt av seigjern.

– COWI Norge, et av de ledende, norske konsulentselskap, står bak EPD for Furnes Jernstøperi AS, opplyser Maurdalen.

Myndighetskrav

– Vi har i alle år hatt fokus på en bærekraftig produksjon. Årlige innvesteringer i ulike produksjonsprosesser bidrar til at vi vil tilfredsstille de krav som myndighetene setter til produkter og leveranser til offentlige prosjekter.

– Environmental Product Declaration (EPD) er en globalt gyldig, uavhengig verifisert miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent eller ferdig produkt, påpeker Maurdalen.

Furnes Jernstøperi AS er en av Nordens ledende gategodsprodusenter, og en del av AVK Group. Med fokus på produktutvikling og virksomhetsutvikling har bedriften gått foran og i stor grad bidratt til de løsninger som finnes i markedet i dag.

– Gjennom flere års arbeid med LEAN-prosesser og forbedringsarbeid fremstår bedriften i dag som en moderne og fremoverlent aktør i markedet, sier Maurdalen videre.

Furnes jernstøperi har fått enda en viktig miljøsertifisering. Her ses administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen. Foto: Trond Lillebo

Rammeverk forplikter

Ifølge Maurdalen har hjørnesteinsbedriften i Stange stor tro på at et standardisert rammeverk er vegen å gå.

Det internasjonale standardiserte rammeverket som en EPD er bygd på er i aller høyeste grad hensiktsmessig.

– Utfordringen fram til i dag har vært mangelen på en standard for hvordan man kan beregne og rapportere den faktiske miljøbelastning på ett tonn med seigjern eller gråjern. De internasjonale standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenliknet fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land, sier Maurdalen.

Furn: Trond Lillebo

The Norwegian EPD Foundation har hovedkontor på Majorstua i Oslo. Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-programmet.

Programmet er administrert med et styre og sekretariat støttet av en Teknisk komité (TC) og et EPD-forum.

EPD-Norge er medlem av ECO-Platform. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.

Lang historie

Furnes Jernstøperi AS ble etablert i 1958 i Brumunddal og flyttet til Stange kommune i 1967.

Bedriften ble i 1997 fusjonert med Hamjern til Furnes-Hamjern SCC as, og het det til bedriften tok tilbake det gamle navnet Furnes Jernstøperi AS i 2014 etter fisjonen med Hamjern i 2011.

Eier igjennom 40 år, Øyhovden Invest AS, solgte i april 2019 Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading AS og datterselskapet Randers Jernstøberi AS i Danmark til danske AVK Group.

Furnes Jernstøperi AS har 130 ansatte. Omsetning er over 300 millioner kroner. Bedriften har ca. 55 prosent eksportandel hovedsakelig til Skandinavia, og er også etablert i det finske markedet.

KILDE; Fra Hamar Arbeiderblad 31.3.21

 

Furnes Jernstøperi er først ute med miljømerking av støpejern – Stangeavisa

 

MILJØMERKING: Leder for marketing ved Furnes Jernstøperi, Ole A. Holstad Vestby, forteller at kundene nå kan se hvor stor miljøbelastning hvert enkelt støpejernsprodukt har.

 

Se også link https://www.stangeavisa.no/2021/nyheter/furnes-jernstoperi-er-forst-ute-med-miljomerking-av-stopejern/