NYHET

Med dette inviteres dere til årets første NBF Brukermøte:

Tid : Tirsdag 23. og onsdag 24. februar 2016

Sted : Quality Hotel Strand Gjøvik

 

Første dagen gjennomføres på tradisjonelt vis med fagseminar på hotellet med hovedtema:

Konkurransekraft, additiv produksjon og evner til omstilling

Denne gangen fokuserer Brukermøte på forutsetninger for vellykkede endrings-prosesser, nye satsninger og teknologier med tanke på økt verdiskaping og styrket konkurranseevne. Vi er i en tid hvor vi står overfor flere og krevende utfordringer. Det er viktig å gjøre de riktige beslutninger og grep med tanke på produksjonskonsepter og mest mulig effektiv bruk av maskiner, utstyr og datasystem. Det snakkes om – og vi vil få innblikk i – hva den fjerde industrielle revolusjon omfatter. En annen rød tråd i programmet er delingsfokus – det vil si å lære av hverandre og dermed styrke egenkompetansen. I Leverandørens Time blir det 3 innlegg á 30 min. Denne gangen får vi – ved god hjelp av leverandørene – besøk og innlegg av de mest sentrale utviklere og produsenter av maskiner/utstyr for additive produksjon.

Første dagen avsluttes med årsmøte og felles sosial sammenkomst med festmiddag og underholdning.

Andre dagen besøker vi ADDlab ved NTNU Avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse på Gjøvik, og ledende teknologibedrifter på Raufoss og Eggemoen.

Med andre ord ser vi frem til et nytt interessant og hyggelig Brukermøte. Som mange ganger før ønsker vi alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

for NBF-styret

Leif Estensen

Styreleder

http://www.nbf-forum.no/

NBF er et aktivt forum for teknologisk meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser. Medlemmene er norske industribedrifter, utstyrsleverandører og kunnskapsleverandører.