NYHET

Norges eneste Klokkestøperi!

Olsen Nauen Klokkestøperi ble etablert i 1844 og drives i dag av 6. generasjon. Firmaet er Norges eneste leverandør av stemte kirkeklokker og klokkespill.

 

 

Klokkene støpes i ren klokkebronse. Støperiet leverer også alle andre typer bronseklokker slik som skipsklokker, gårdsklokker og småklokker. Støperiet påtar seg også støping av spesialprodukter i ulike bronselegeringer.

Olsen Nauen Klokkestøperi er også Norges eneste leverandør av automatiske ringeanlegg for kirkeklokker. Firmaet er det eneste i landet med fagkompetanse på klokker og utfører reparasjoner og tilsyn over hele landet. Alle kirker anbefales å opprette en fast vedlikeholdsavtale for å ivareta HMS-hensyn og driftssikkerhet, uavhengig av om klokkene ringes automatisk eller for hånd!

Les om våre produkter her

Ta kontakt med oss her / Finn oss på facebook

 

 

 
 

Bytter kirkeklokke fra middelalderen – presten velsignet erstatteren

Gamle tradisjoner blir fulgt når det lages ny klokke til Hedrum kirke i Larvik. Kan erstatteren bli like gammel som originalen fra 1100-tallet?

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/bytter-kirkeklokke-fra-middelalderen-_-presten-velsignet-erstatteren-1.16776886

Litt klokkehistorie

  • De første klokker ble støpt i det fjerne østen for ca 5000 år siden. Klokker var i begynnelsen en lydkilde som ble brukt for å varsle om farer, påkalle oppmerksomhet, jage bort onde ånder, for å lege sykdom o.s.v.
  • Klokken ble først tatt i bruk av kirken under katakombetiden i Roma på 4-500 tallet. Pave Sabinius innførte i år 605 e.Kr. skikken med å markere døgnets timer med klokkeslag.
  • På 1300-tallet da tårnurene kom ble det vanlig å koble flere klokker til tårnuret og på denne måten spille en enkel melodi, (ritornell), før timeslaget. På 1500-tellet kom de første klokkespill som ble tilkoblet et mekanisk stokk-klaviatur. Dette gjorde det mulig å spille enkle melodier. Kunsten med å stemme klokkenes toner ble utviklet på 1500-tallet.
  • Nordens apostel biskop Ansgar innførte i år 835 e.Kr. bruken av klokker i de nordiske land.
  • Norges eldste klokke henger i Granvin kirke i Hordaland. Norge har forøvrig relativt mange klokker fra 1100-1220 e.Kr.
  • Klokker har gjennom alle århundrer vært ettertraktede krigsbytter. Ved krigsutbrudd ble de ofte tatt ned og smeltet om til kanoner. Når freden igjen kom ble de på ny omstøpt til kirkeklokker.
  • I Norge har vi opp gjennom tiden hatt et førtitalls klokkestøpere. Den første som blir omtalt er Giert “Skyttegytter”, år 1575-1593, i Oslo. Siden ca 1915 har Olsen Nauen Klokkestøperi AS vært Norges eneste klokkestøperi.

Ønsker de ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss.