NYHET

Forumet er en del av bransjeforeningen Teknobedriftene. Medlemsbedriftene fremstiller støpte komponenter i jern, stål og andre metaller eller de er leverandørbedrifter.

Støperi: Hvem produserer hva?

Støperiforums medlemsbedrifter produserer en lang rekke produkter. Se listen her.

Chassix Norway
Postbok 158 Lundevågen, 4552 Farsund.
Tel.: 38 38 90 00. Faks: 38 38 91 00

Design, støping og maskinering av strukturelle sikkerhetskritiske aluminiumsdeler til bilindustrien.
Vekt fra 1-50 kg. TS 16949 og ISO 14001 sertifisert.

Defa AS
Blingsmoveien 30, 3540 Nesbyen.
Tlf.: 32 06 77 00. Faks: 32 06 77 01

Produsent av belysningsartikler basert på presstøpte deler i aluminium. Maskinkapasitet opp til 630 tonn. Pulverlakkeringslinje og montasjelinje. 80 % av produksjon eksporteres til hele Europa. ISO 9001 godkjent.

Elart Metall A.S
Sysle, 3370 Vikersund.
Tlf.: 32 78 94 80. Faks: 32 78 94 81
Epost: epost@elart.no

Sandstøpt aluminiumgods i små og mellomstore serier til maritim industri, telecom, medisinsk utstyr og mekanisk industri. ISO 9001 og ISO 14000 sertifisert.

Frekhaug Stål AS
Kråkeneset 5, 5918 Frekhaug.
Tlf.: 56 17 43 40. Faks: 56 17 43 41
Epost: post@frekhaugstal.no

Støpegods i rustfritt og syrefast stål. Frekhaug Stål støper pumper, ventiler, flenser og koblingsbokser. Bedriften produserer også svivler, sjakler, kroker etc. til verdens fiskeflåte og til fiskeoppdrett.

HAMJERN AS
Stangeveien 111, 2321 Hamar.
Tlf.: 62 54 32 00. Faks: 62 54 32 01
Epost: post@hamjern.no

Selskapet håndterer det meste av mekanisk produksjon og disponere en stor maskinpark på 30 maskiner hvorav 10 CNC styrte maskiner samt et allsidig jernstøperi for produksjon av støpte detaljer med vekt fra få kg og opp til 5 tonn. Bedriften produserer gråjern og kulegrafittjern. Andre materialkvaliteter kjøpes inn ifra samarbeidspartnere.  Bedriften har også utstyr for sandblåsing, modell fremstilling  og lakkering. Selskapet er ISO 9001 og 14001 godkjent.

Furnes Jernstøperi AS
Uthus vegen 8, 2321 Hamar.
Tlf.: 62 54 32 00. Faks: 62 54 32 01
Epost: post@furnes-as.no

Produksjon av kvalitetsstøpegods i gråjern og kulegrafittjern på wagner sinto anlegg, industrigods og Furnes gategods i vektklasse 2 til 200 kg. Kapasitet 12000 tonn/år. Velutstyrt modell- og maskinverksted. ISO 9001, NS-EN ISO 9002 og NS-EN ISO 14001 godkjent.

Hycast a.s
Postboks 225, 6601 Sunndalsøra.
Tlf.: 71 69 38 00. Faks: 71 69 00 65

Prosesskompetanse som basis for utvikling, produksjon og salg av støperiteknologi og metall renseenheter til Al-industrien.

Jøtul AS
Postboks 1411, 1602 Fredrikstad.
Tlf.: 69 35 90 00. Faks: 69 35 90 01.
Epost: sales@sales.no

Jøtul-varme siden 1853. Det finnes flere vedbrennende ovner og peiser i støpejern verden over som bærer “Jøtul” navnet enn noe annet navn.

Mandal Castings AS
Postboks 173, 4502 Mandal
Tlf.: 38 27 84 84. Faks: 38 27 84 85
Epost: post@mandalcastings.no

Mandal Castings er et jernstøperi som leverer støpegods i kvalitetene seigjern, vermikulærjern og gråjern i enheter opp til 5000 kg. Bedriften sysselsetter i dag rundt 32 ansatte og har en total kapasitet pr. år på ca. 2000 tonn godt gods. Mandal Castings har godkjenninger fra de fleste klasseselskapene og er sertifisert til ISO 9001:2008.

Metallco Aluminium AS
Postboks 34, Einaveien 971, 2854 Eina
Tlf.: 61 19 87 70. Mobil: 90 10 95 20 Faks: 61 19 87 71
Epost: aluminium@metallco.com

Produserer ca. 12500 tonn/år aluminiumstøpelegeringer. Er råvareleverandør til de fleste støperier i Norge.

Monoda AS
Stangnesterminalen 2, 9409 Harstad
Tlf: 94 89 60 00
Epost: firmapost@monoda.no

Produsent av katodisk beskyttelse i aluminium og sink, støpgods i ulike legeringer. Snart 70 års erfaring innen støperifaget. Produksjon iht. DNV-RP-B401 Legeringer iht. US Mil spec A 1800 1H. Achillesregistrert. Prekvalifisert iht. NORSOK S006 høst 2015. Har utviklet Miljøanode som er langtidstestet hos Sintef.
Hovedmarkeder: Maritim, samferdsel og olje- og gass. Store vekstambisjoner.

Norse Metal
Industrigata 23, 2406 Elverum.
Tlf.: 47 27 19 52. Faks: 62 41 96 00
Epost: e-mail@norsemetal.com

Produksjon av kjernerikt kvalitetsstøpegods i aluminium- og kobberlegeringer til Nordisk Industri. Sertifisert etter ISO 9001:2008.

Oshaug Metall A/S
Grandfjæra 20, 6415 Molde.
Tlf.: 71 20 11 00. Faks: 71 20 11 01
Epost: mail@oshaug.no

Oshaug Metall fremstiller støpte emner og propellkomponenter i NiAl-bronse. Dette gjøres fra DAK/DAP modellframstilling i 5-akse fresemaskin, via formframstilling i kaldherdende sandsystemer,induksjonssmelting, analyse og testing, CNC maskinering, CMM digital geometrikontroll og statisk balansering, ISO spec. geometrisk nøyaktighet og full produktdokumentasjon av ferdigmaskinerte, monteringsklare propellblad. Sertifiserte reparasjoner av propellblader med fullstendig dokumentasjon av bladenes geometri og balanse. Bedriften er godkjent av samtlige aktuelle klasseselskap og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Rolls-Royce Marine AS
Postboks 793 Sentrum, 5807 Bergen.
Tlf.: 55 53 65 00. Faks: 55 53 65 05
Epost: foundry-bergen@rolls-royce.com

Komponenter i kulegrafittjern, kompaktgrafittjern og grått støpejern, med spesialisering på komplisert støpegods. Godsvekter opptil 15000 kg/stk. Fremstilling av modeller. Leverandør til produsenter av bl.a. diesel- og gassmotorer, styremaskiner, dekksmaskiner, propeller, hydrauliske motorer og vindmøller. Sertifisert etter ISO 9002, ISO 14001 og OHSAS 18001 (arbeidsmiljø).

Rolvsøy Metallindustri A/S
Postboks 152, 1662 Rolvsøy.
Tlf.: 69 39 20 50. Faks: 69 39 20 55
Epost: firmapost@rmetall.no

Støperiet produserer komponenter i sink og aluminium til bilindustrien, elektronikk- og bygningsmarkedet.

Skarpenord Corrosion as
Postboks 46, Stoa, 3993 Langesund
Tlf.: 35 96 79 00. Faks: 35 96 79 99
Epost: post@scas.no

Støping av sink- og aluminiums-anoder for katodisk beskyttelse av skip, borerigger , sub-sea konstruksjoner og olje/gassrør offshore . Sertifisert i hht. NS-EN ISO 9001:2008.

Ulefos Jernværk AS
Postboks 24, 3831 Ulefoss.
Tlf.: 35 94 96 00. Faks: 35 94 96 01
Epost: post@ujv.no

Årlig produksjonskapasitet er ca. 12.000 tonn godt gods. Produksjonen er fordelt på industrigods samt egenproduksjon av gategods og ovnsgods under varemerket ULEFOS. Seigjern utgjør drøyt 85 % av produksjonen. ISO 9001/EN29001 og ISO 14001 sertifisert.

Østlandske Lettmetall A/S
Postboks 1343, 2405 Elverum.
Tlf.: +47 62 41 71 00  Faks.: + 47 62 41 71 01
Epost: ostlandske@lettmetall.no

Aluminiumstøpegods – et høyteknologisk kompetansesenter innen støping og maskinering av deler i aluminium.

Med vår kompetanse er vi behjelpelig med 3D tegning/konstruksjon, produksjon av modeller/støpeverktøy, samt støping og maskinering. Vi utfører produksjon fra prototyper til serieproduksjon av støpte deler i aluminium. Bedriften er sertifisert innen ISO 9001 og ISO 14001.