NYHET

Da utgiftene til å trykke og sende ut Støperitidende de siste årene har vært høyere enn inntektene vi har fått fra våre annonsører, kom det forslag på generalforsamlingen i Tyskland om å få våre annonsører til å bli med å annonsere på vår hjemmeside.

Har nå sendt mail til alle annonsører i Støperitidende, der vi takker for deres bidrag i 2015.

Nå er det nye tider, nye muligheter, Norges Støperitekniske Forening ønsker at all informasjon og annonsering skal foregå nettbasert fra 2016.

Vi ønsker først og fremst deres svar på følgende spørsmål:

Kan vi bruke deres logo på vår hjemmeside?

http://www.stoperi.org/

Vil dere bli med å annonsere på vår hjemmeside fremover?

Har fått mange positive svar!

Er det flere som vil være med er det bare å kontakte erik.noren@jotul.no