NYHET

Det er dessverre fattet ett endelig vedtak om nedleggelse av NSF Avdeling Drammen, dette ble gjort på avdelingens årsmøte 29.mars 2012. Bakgrunnen for dette er en liten og stadig synkende medlemsmasse som gjør det vanskelig å besette styreverv, samt opprettholde aktiviteter i avdelingen. Som en følge av nedleggelse av både Becotek og Elart det siste året er det også meget begrenset med støperier igjen i området.

Hovedstyret har mottatt vedtaket med beklagelse, men har samtidig forståelse for situasjonen. Det er uansett en tankevekker, og vi er opptatt av å opprettholde aktiviteten i de resterende avdelingene for å unngå samme utvikling der.

Medlemmene i avdeling Drammen står fritt til å velge hvilken lokalavdeling de ønsker å tilhøre videre, det antas at Avdeling Oslo vil være det mest naturlige for de fleste.

Egenkapitalen i Avdeling Drammen tilfaller hovedstyret og vil bl.a benyttes til å stimulere økt aktivitet i foreningen generelt.