ANNONSØR

Borgestad Fabrikker er en del av Borgestad Industries, et datterselskap av Borgestad ASA. Selskapets hovedkontor ligger på Borgestad, mellom Porsgrunn og Skien, mens F&U og produksjon er lokalisert i Sverige. Borgestad Industries har salgskontor og agenter over hele verden.

Borgestad Fabrikker har vært aktive i det norske markedet siden 1930, og internasjonalt siden 1960. Selskapet har spesialisert seg på ildfaste løsninger for aluminium, ferrolegering og støperiindustrien. Borgestad Industries aktiviteter er konsentrert rundt produksjon, salg, distribusjon, service og F&U.

Borgestad Fabrikker arbeider tett med nøkkelkunder – vårt felles mål er å utvikle gode ildfaste løsninger, større produktivitet og økt lønnsomhet!

Våre referanser

Vårt spekter av innovative produkter hjelper deg med å oppnå kostnadseffektive, ildfaste løsninger til laveste ildfastkostnader per tonn produsert metall.

http://www.borgestadfabrikker.no/