ANNONSØR

Furnes Jernstøperi AS er valgt ut som én av seks bedrifter til å delta i Produktivitetsspranget.

Bedrifter som er gode på omstillings- og forbedringsprosesser finnes i globalt konkurranseutsatt industri. Små og mellomstore bedrifter er ofte mindre konkurranseutsatte, noe som fører til at de ofte henger igjen i produktivitetsutviklingen.

Lean Forum Norge har derfor startet opp det nasjonale forbedringsprogrammet Produktivitetsspranget, som skal styrke og øke produktiviteten og innovasjonsevnen i små og mellomstore bedrifter. I første omgang er det satt i gang et pilotprosjekt med seks bedrifter, som skal følges tett og deretter etablere neste faste, som tar sikte på å rekruttere og gjennomføre Produktivitetsspranget hos 30-50 virksomheter.

Én av disse seks bedriftene er Furnes Jernstøperi AS, lokalisert i Stange kommune. Støperiet ble etablert i 1897 og er kjent for sine kumlokk, rister og rammer. De fremstiller i dag alle typer jernstøpegods og er en av Nordens største gategodsprodusenter.

Daglig leder i Furnes Jernstøperi, Oddbjørn Maurdalen, er spent på prosjektet og sier at hovedårsaken til at støperiet ble valgt ut som deltakerbedrift til Produktivitetsspranget var at de deltok i NHO/LO sitt Lean prosjekt «Proff 2017»

Hovedmålet med Produktivitetsspranget er å utvikle og implementere en felles systematisk forbedringsmetode som øker samsynet, kompetansen, endringstakten og produktiviteten i pilotbedriftene på en bærekraftig måte.

Oddbjoern 300×199

Oddbjørn Maurdalen, daglig leder i Furnes

Hentet fra Hamar Regionen

http://www.hamarregionen.net/aktuelt/2018/04/30/innlandsbedrift-utvalgt-til-pilotprosjekt-for-a-oke-effektiviteten/

http://www.leanforumnorge.no/produktivitetsspranget/nyheter/foerste-avtale-signert