ANNONSØRNYHET

NSF Partner Ildfast

Om oss

Ildfast AS er en ledende servicebedrift som tilbyr vedlikehold og service på ovner, fyringsanlegg og ildfaste konstruksjoner i produksjonsanleggene til industribedrifter. Vi leverer alt innen ildfaste materialer og installasjoner, med fokus på driftssikkerhet og lav risiko.

 

 

Våre medarbeidere er mennesker med lidenskap for å gjøre en best mulig innsats og jobb til enhver tid. Vi har gode verdier og etiske rettingslinjer som gjøre at våre kunder kan stole på at vi er det beste alternativet, ikke bare på pris, men også leveranse og bærekraft. Vi har høy grad av integritet, objektivitet og kompetanse innen vårt fagfelt. Alt dette gjør oss til en profesjonell aktør som setter kundene først, slik at vi kan bidra med å skape – og ta vare på verdier. 

Ildfast AS er et selvstendig aksjeselskap med aktive eiere. Vi holder til i egne lokaler på Vestby rett sørøst for Oslo. Her finner du vår administrasjon og et rikholdig lager. Våre ingeniører og prosjektledere er bransjeledende på erfaring og kompetanse, utstyrsparken vår er ny og topp moderne. Vi jobber hver dag for å bli det naturlige førstevalget når du skal velge leverandør av ildfaste materialer og tjenester. Vi utfører store og små oppdrag i hele Skandinavia.

Brukte ildfaste masser – en oversett ressurs?

Ildfast betyr at et materiale tåler å brukes ved temperaturer høyere enn cirka 600° C. Så høye temperaturer involverer prosesser for smelting, røsting, støping, og har vært kjent for menneskeheten siden bronsealderen. Tidlige bevis i kunst og arkitektur fra hele verden viser en usedvanlig høy grad av ildfast teknologi, enten direkte eller indirekte.

Ildfaste materialer består av mineraler, nærmere bestemt fjell, grus og sand med spesielle egenskaper.

– Disse mineralene blir knust og tilsatt et bindemiddel, vanligvis sement. Ved høy temperatur smelter overflaten i disse mineralene sammen, og man får en sterk binding og motstand mot temperatur, slitasje og annen påvirkning, som for eksempel flytende metall i smelteverk. Dermed beskytter man andre deler av produksjonsanlegget mot de høye temperaturene. Ildfast er forbruksmateriell som må repareres og fornyes jevnlig.

Det forklarer Dag Strisland, som er sivilingeniør, metallurg og partner i Ildfast AS. 

En glemt miljøversting?

Siden mineralene som benyttes i ildfaste materialer graves, sprenges og flyttes ut av jorda, stilles det store krav til hvordan dette gjøres. Noen steder er det åpne dagbrudd som skaper store sår i landskapet.

– De fleste storforbrukere av ildfaste materialer er selv gjenstand for sterkt miljøfokus, for eksempel de som jobber med aluminium, stål og avfallsforbrenning. Samtidig driver de fleste av dem med deponering av brukte ildfaste masser, sier Strisland.

Mengden ildfaste materialer som de ulike aktørene deponerer varierer fra under et tonn, til flere titalls tusen tonn. Likevel er det snakk om en liten del av det totale volumet av materialer som fabrikken forbruker i løpet av et år, og har derfor dessverre ikke blitt prioritert.

– Selv om det er et visst forbruk i prosessen, vil brukte ildfaste materialer nesten tilsvare mengden som ble installert. For bransjen er det en utfordring som vi må ta på alvor. Deponering er ikke bærekraftig, og ildfaste materialer bør resirkuleres mer, slår han fast.

https://ildfast.no/