ANNONSØRNYHET

Inget är omöjligt med Karlebo 3D Sandprinting

Karlebo är en av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och utrustning till gjuterier. Nu kompletterar vi erbjudandet med utrustning och tjänster inom 3D Printing. Med Karlebos långa erfarenhet och kunskap inom gjuteribranschen blir vi din naturliga partner även inom 3D Printing.

Vi 3D-printar direkt från CAD

Karlebo har som enda företag i Sverige en egen 3D Printer för sand, från världsledande ExOne, som även används av ledande fordonstillverkare. Med Karlebo 3D Printing kan gjuterier få komplexa geometriska former direkt från en CAD-fil, utan att gå omvägen via, många gånger, dyra verktyg. Vår 3D Printing använder den ledande Binder Jetting-teknologin utvecklad vid MIT, för högsta precision och bästa upplösning.

3D Printing lämpar sig särskilt vid framtagning av komplicerade sandformar och sandkärnor, när snabba ledtider är avgörande. Utnyttja vår kompetens hela vägen från CAD-ritning till färdig form, så får du en 3D Printad sandkärna eller sandform som helt möter kvalitetskraven hos traditionella lösningar, men med obegränsade designmöjligheter.

3D Printers från världsledande ExOne

Karlebo erbjuder avancerade 3D Printers från världsledande tyska tillverkaren ExOne. Printrarna är konstruerade för största möjliga precision och snabbhet. I sortimentet finns modeller för såväl prosuktions- som prototypframtagning. Läs mer om ExOne.

Karlebo 3D Printers är bland de största på marknaden och är designade för effektivitet och flexibilitet. Önskar du investera i en egen 3D Printer bistår Karlebo med installation och utbildning.

Förbrukningsmaterial

Karlebo erbjuder ett komplett sortiment förbrukningsmaterial inom 3D Printing. Sortimentet omfattar sand och bindemedel som är utprovade och godkända av ExOne för att säkerställa optimal funktion och kvalitet.

CAD-filer på beställning

Karlebo kan bistå med att hantera CAD-underlag och se till att konvertera dessa så att de passar för printning.

Reverse Engineering återskapar utgångna produkter

Behöver du byta ut en maskindel, men den finns inte längre att tillgå på marknaden? Genom att scanna delen som behöver ersättas kan form och kärnor för den 3D printas och gjutas utan att behöva tillverka några modeller. Därefter kan delen 3D Printas i obegränsade upplagor, för att täcka dina behov.

Riskfritt samarbete

Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik ingår naturligt både i den dagliga verksamheten och i vår långsiktiga strategi.

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. Vår uppförandekod tar sikte på tre områden – människor, miljö och etik. För varje område har vi en kod, ett rättesnöre, för det förhållningssätt företaget står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla genom att tillämpa koden i vardagen.

Läs mer om vår uppförandekod, och vad ansvarsfullt företagande innebär, på vår hemsida www.karlebo.se